Mordentar amb Alum i cremor tàrtar
Tint de rúbia tintòrea
Tint de rúbia tintòrea
Tint de rúbia tintòrea
Preparant el bany de tint de la cotxinilla.
Tint de cotxinilla.
Tint de cotxinilla.
Tint de cotxinilla.
Preparant tint de palo brasil
Tint de palo brasil
Tint de fulles de bedoll
Tint de fulles de bedoll
Preparant el índigo
Preparant el índigo
Tint d'índigo
Tint d'índigo